Iedereen Einstein

VR werkstukken gemaakt door kinderen tijdens het Iedereen Einstein festival. Op 24 en 25 mei (Hemelvaart) voor de vierde keer in het ’t Klooster in Rotterdam Noord.

Hall of fame

Contact

http://www.iedereeneinstein.nl/